Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comVrouwen


Er komt een Toffe Vrouw die de werkgroep ‘Vrouwen’ begeleidt.

Zowel de Ruilhandel als een Onvoorwaardelijk Basisinkomen zullen grote betekenis krijgen voor de positie van vrouwen. Want er valt nog een grote inhaalslag te maken.
Denk aan de ongelijke beloning op de huidige arbeidsmarkt of het feit dat de vrouw nog altijd wordt gezien als een seksobject en dat ruim 40% van de vrouwen financieel afhankelijk is van mannen. Daar moet verandering inkomen.

Het merendeel van de zorg voor het huishouden en de kinderen, rust op de schouders van vrouwen. Het is het meest belangrijke beroep (voor sommigen een roeping) wat er bestaat, zij willen aanwezig zijn en leggen met een schoon en veilig thuis het fundament voor waardig burgerschap !!! Geen dagtaak, maar een 24uurs-taak en ik vind het een wandaad tegen de menselijkheid om vrouwen te verplichten buitenshuis te gaan werken.

Het wordt tijd dat huisvrouwen met thuiswonende kinderen
voor hun poets-en-opvoed-arbeid
het recht op inkomen ontvangen
en ‘n vrije keuze moeten hebben,
om hiernaast buitenshuis te willen werken.

Het wordt tijd dat vrouwen gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt
en dat hun beloning gelijk is aan die van mannen.

“Geen feminisme zonder socialisme, geen socialisme zonder evrouwcipatie”