Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comStappen


I.

De 'sympathie wervingscampagne = sympathiek aanbodcampagne'
die de initiatiefnemer eind 2013 is gestart
heeft sindsdien aardig wat aandacht gekregen en boeiende gesprekken opgeleverd.

II.
Deze ervaring en haar deelname aan
leerzame bijeenkomsten in 2014 en 2015
hebben geleid tot verdieping en verbreding van dit concept burgerinitiatief.

* Op 19 november 2014 deelgenomen aan het Symposium 'De Grote Transitie Utrecht'.

* In februari 2015 leverde zij een bijdrage tijdens het Symposium Serious Social Value.

* Vanaf mei 2015 volgde zij alle bijeenkomsten in het kader van Democratic Challenge
en die van Challenge Stad van de Toekomst.

* In september 2015 heeft zij 'n bijdrage geleverd aan de European Social Innovation Week.

* 5 Oktober 2015 was zij aanwezig bij het Democratic Challenge Festival.

* 6 November 2015 was zij 'IngrediŽnt 1.' In Lab 2. van het Nationaal Laboratorium:
Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers
.

* En op 30 november 2015 heeft zij op uitnodiging van minister Plasterk
deelgenomen aan de Sociale Top 2015.

III.

Na een Ďadempauzeí van najaar 2016 t/m zomer 2017 vervolgt zij haar pad met
de Zoektocht naar Draagvlak.

Deze zal z'n weerslag vinden in haar bijdrage aan georganiseerde activiteiten tijdens:

Dear Future 2017 en de Week van het Basisinkomen 2017

op 10 oktober 'de Dag van de Duurzaamheid'.

Vervolgens op 17 oktober 'de Internationale dag van Verzet
tegen Armoede en Uitsluiting'
,
en op 20 november 'de Dag van de Rechten van het Kind'.

Op 10 december 'de Dag van de Rechten van de Mens'
wenst zij een bijeenkomst te organiseren die ondersteund wordt
door Humanisten, 'Dragers van het Maatschappelijk Debat',
Groen Denkers en Groen Doeners
en begeleid door deskundigen van Brabant in Dialoog.