Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comRuilhandel en Vrijwillige Inzet


Ruilhandel met waardering voor Vrijwillige Inzet
met het ruilmiddel ‘punten’
en waar mogelijk in samenwerking met lokale handel en dito munt.

In iedere Buurt komt een een Diensten-Ruilwinkel, waar 2 grote borden staan opgesteld met daarop de vraag en aanbod van diensten in die buurt,’n RuilBieb en ‘n BroodNodig Steungroep.

Iedere Wijk krijgt de werkgroepen WijkBurgerraad, Ruilhandel met waardering voor vrijwillige inzet, Lokale en Regionale Voedselvoorziening, Lokale en Regionale Handel/Munt.
Er komt een Goederen-Ruilwinkel, ’n Tafel van Een,’n RestoVanHarte, ’n PrinsHeerlijk,’n Repair(Café)Werkplaats, 'n KlussenCollectief, ’n KlussenBus, de Ieder Kind elke ochtend een OntbijtClub, ‘n Uitdeelpunt van de Tilburgse Voedselbank.
Ook rijdt er 'n BoodschappenBus die een paar keer in de week het brood van Stichting Broodnodig in de wijk brengt. Voor de nodige immateriële voeding komt er 'n WijkCafé waar opgezette tijden lezingen worden gegeven en tentoonstellingen worden georganiseerd. en is toegerust met een Muziek en Theater Studio die workshops en muziekavonden verzorgt.
Er komt een Informatie Loket,‘n Zorgloket, ’n Tolkenbureaui, 'n Fietstaxi en Vrijwilligersraad. Meer Moestuinen (bij voorkeur bij basisscholen) die o.m. bewerkt worden door cliënten van de Voedselbank en 'n Groentewinkel, die bevoorraad wordt door deze tuinen en met producten van boeren en tuinders die gevestigd zijn aan de rand van die wijk / dat stadsdeel.

Voor de Stad komt er een Dierenarts, de Pollepel (nieuwe formule, ’n GeefCafé, ’n Weggeef-op-Locatie-Winkel die een paar keer per jaar met de Bus kleding brengt bij Stichting Broodnodig, de Voedselbank, Traverse en bij Nieuwkomers en Vluchtelingen en de BuurtRuilBieb’s van boeken voorziet.
De stad krijgt naast de Werkgroepen: Burgerraad, Ruilhandel met waardering voor vrijwillige inzet, Lokale en Regionale Voedselvoorziening, Lokale en Regionale Handel/Munt, ook de werkgroepen Fonds op Naam en het Cultuurplatform Tilburg Public (naar het voorbeeld van Amsterdam).

Het spreekt voor zich dat Kringloopbedrijven en bestaande RuilWinkels moeiteloos worden opgenomen en er een samenwerking kan ontstaan met Woon Zorg Service in de Wijk en We Helpen. Dat bewoners op den duur in iedere buurt of wijk terecht kunnen voor hun vraag en met hun aanbod. Verwacht wordt dat ook lokale ondernemers zich aan willen sluiten en de meest duurzame supermarkt(keten) zich hierbinnen een plek weet te vinden.

Iedere burger jong of oud kan lid worden, iedereen heeft ’n talent. De leden wisselen diensten (en goederen) met elkaar uit en betalen elkaar met het ruilmiddel * punten. Dit kan een op een, maar ook als men zich verdienstelijk maakt binnen de bovengenoemde buurt, wijk en stads initiatieven of door actief te zijn binnen een werkgroep die gekoppeld wordt aan ’n doelgroep. Het systeem biedt leden de mogelijkheid om hun talenten aan te bieden en deze verder te ontwikkelen en zichzelf een hoger inkomen te verschaffen. Door uitwisseling leert men steeds meer buurtgenoten kennen, hetgeen een uitbreiding betekent van sociale contacten en de onderlinge handel zal bevorderen. De ervaring met vergelijkbare initiatieven leert dat de deelnemers zowel een groei aan eigenwaarde ondervinden, omdat men ervaart betekenis te kunnen hebben voor een ander, als hun bereidheid toeneemt om een bijdrage te willen leveren aan de samenleving, wat de saamhorigheid en solidariteit bevordert.

Vrijwilligers in de zorg, ‘n buurthuis, kindermoestuin of cliëntenraad, op ’n sportvereniging of school; BuCo’s, activisten en zij die zich inzetten bij een hulporganisatie, voor eerlijke handel en lokale voedselvoorziening, of werkzaam zijn bij ’n maatschappelijke of culturele organisatie, kunnen zo zij dit willen, lid worden en ontvangen bij toetreding * punten voor de vrijwillige inzet die zij al doen. Ditzelfde geldt ook voor alleenstaande ouders (dit zijn voor het merendeel moeders) met thuiswonende kinderen, voor leerlingen met een leerwerkplek en studenten die een maatschappelijke stage doen. Zo kan een bijstandsmoeder de haren van haar kinderen laten knippen, ‘n mantelzorger zich een massage inkopen en de student z’n fiets laten repareren.

* Punten.
Mogelijke naam voor het Ruilhandelsysteem is Levend-inkomens-netwerk-Tilburg (de LinT) met het ruilmiddel LinTen. Graag dank ik Piet van Beurden, een van de bezoekers aan ‘n informatiebijeenkomst voor deze inspiratie die tot stand is gekomen met een knipoog naar de Lindeboom (=Tilia) die ooit de Heuvel van Tilburg sierde. Lint is een ander woord voor band en de uitspaak ‘jij verdient een lintje’ is hier ook toepasselijk. De initiatiefnemer gaat opnieuw in gesprek met LETSkring de Linde om de mogelijkheid te onderzoeken of het Ruilhandelsysteem vanuit deze kring ontwikkeld kan worden en wie weet kan de individuele deelnemer in de toekomst ‘kruiken’ voor zijn/haar dienst ontvangen en ‘n klussencollectief ‘linten’ verdienen.

De lokale/regionale munt krijgt de naam de Bra(ba)nder [in plaats van (ba) komt een vlammetje] en zal het vuur binnen de solidaire en duurzame handel aanwakkeren en brandend houden. Voor ideeën over de toepassing zie bij Lokale/Regionale Handel en Munt.