Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comMannen


Er komt een Fijne Peer die de werkgroep ‘Mannen’ begeleidt.

De Ruilhandel en het Basis Inkomen kunnen ook voor mannen grote betekenis krijgen.
Binnen deze 24uurs-economie zitten velen gevangen in het keurslijf van kostwinner. Ze zijn slaven van werkgevers en instrumenten voor politici. Zij raken gestrest en leeg en hun smeekbede voor een andere orde wordt niet gehoord. Er zijn veel mannen die b.v. graag de zorg voor hun kinderen op zich willen nemen en het huishouden zouden willen doen, maar dit niet kunnen.

Het wordt tijd dat huismannen met thuiswonende kinderen
voor hun poets-en-opvoed-arbeid
het recht op een inkomen ontvangen en de vrije keuze,
om hiernaast buitenshuis te willen werken.


“Geen socialisme zonder emancipatie, geen emancipatie zonder socialisme”