Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comLokale en regionale voedselvoorziening


Lokale en Regionale voedselvoorziening (en Milieu),
waar mogelijk samen met Ruilhandel, Lokale en Regionale Handel en Munt.

Enkele ideeën:

De oprichting van een Werkgroep die o.m. in samenwerking met het Platform Biodiversiteit
zich in gaat zetten voor het inventariseren van voedsel en milieuprojecten in Tilburg e.o.
en dit weergeeft op ‘n ‘Tilburg Eet-Groen-Kaart’ en ‘n ‘Tilburg Doet-Groen-Kaart’.

De initiatiefnemer zal inspanningen doen
om het-leer-en-ervaar-project de Doevitrine van initiator Milton Lie Kwie een prominente
plek te geven binnen MVO013.

De ontwikkeling van integraal stedelijk voedselbeleid.