Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comKinderen


Er komt een Kinderambassadeur en een Kinder Fonds,
zodat vanaf 20 november 2015 de Dag van de Rechten van het Kind:

a. Ieder kind elke ochtend een ontbijt ontvangt.
b. Ieder kind leert een muziekinstrument te bespelen
c. Ieder kind betaalbare opvang krijgt.
d. Ieder kind aan sport kan doen.
e. Iedere basisschoolleerling een fiets heeft.
f. Iedere brugpieper en leerling middelbaar onderwijs een fiets heeft.