Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.comWerkgroep Andere Economie


Het burgerinitiatief
'In Brabant doen we het Verantwoord Anders',
wat zich door de onderlinge wisselwerking van de deelprojecten,
zal voegen tot een complementair systeem
vormt de verbindende schakel
om het herstel van onze economische huishouding
op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken.
Is hulpmiddel voor democratische hervorming binnen het sociale domein breed
en leidraad in de transitie naar een duurzame en solidaire economie
met integraal stedelijk voedselbeleid.

Het is de voorwaarde en Únige juiste bedding
voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Want 'bruikbare alternatieven sociale zekerheid breed'
hoe indrukwekkend ook,
'kunnen niet ademen'
binnen ons huidige economische systeem.

De Werkgroep Andere Economie
zal deze stelling voorleggen binnen de diverse themavelden
.