Verantwoord Anders

"Work is Love made visible"  Kahlil Gibran
 


 

HTML Menu Item by Css3Menu.com



Burgerraad


Er komt een Burgerraad die namens de burgers gevraagd en ongevraagd advies geeft
aan de lokale overheid en maatschappelijke organisaties,
bijeenkomsten organiseert die een bijdrage leveren
aan maatschappelijke en politieke bewustwording
en wekelijks spreekuur houdt in de wijk waar de burger 'te raden kan'.

Samen met Georganiseerde-Weldaad - Tilburgs Platform voor Activisme en geestverwanten
onderzoekt de initiatiefnemer de realisatie de Burgerraad.

Geen emenscipatie zonder een oprecht socialisme.